T. 9, Nr. 2 (1973)

Turinys

Straipsniai

Jānis Endzelīns (1873-1961) PDF
Rasma Grīsle 119-134
Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков) PDF
Алексей Нилович Савченко 135-150
Kirčiavimo sistemos reikšmė kirčio atitraukimui PDF
Vladas Grinaveckis 151-160
Viena asmeninių I ir II asmens įvardžių vartosenos ypatybė lietuvių senųjų raštų kalboje PDF
Albertas Rosinas 161-170
Прусские славизмы и лексика кашубских и варминско-мазурских говоров польского языка PDF
Анатолий Павлович Непокупный 171-182
 gomùs, -i „norus, noringas, linkęs“, la. gãma „kas pernelyg daug valgo“ ir kiti giminiški žodžiai PDF
Vincas Urbutis 183-188
Aura und Aurajoki PDF
Wolfgang P. Schmid 189-194
Lie. pavardė Donelaitis PDF
Aleksandras Vanagas 195-198
F. de Sosiūro laiškas J. Zubatui PDF
Arnoldas Piročkinas 199-202

Recenzijos

Lietuvių kalbos gramatika, I PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys 203-214
Janusz Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowich (Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa Nr. 33) PDF
Vincas Urbutis 214-219
Т. Ф. Сцяшковiч, Матэрыялы да слоўнiка гродзенскай вобласцi PDF
Elena Grinaveckienė 219-223
Onoma, vol. XV (1970), 2-3 PDF
Vitalija Maciejauskienė 223-224


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045