T. 8, Nr. 1 (1972)

Turinys

Straipsniai

Old Prussian comparatives in -ais- PDF
William R. Schmalstieg 7-10
К составу и географии литовских и белорусско-славянских соответствий (параллелей) прусским префиксальным образованиям PDF
Анатолий Павлович Непокупный 11-18
Из морфологических наблюдений над говорами литовско-славянского пограничья PDF
Тамара Михайловна Судник 19-22
Lietuvių kalbos prijungiamųjų sakinių struktūriniai tipai PDF
Vytautas Ambrazas 23-48
Dėl priesaginių veiksmažodžių darybinių reikšmių PDF
Evalda Jakaitienė 49-54
Lith. liekas PDF
Eric P. Hamp 55-56
La. spalgs reikšmės ir kilmė PDF
Vincas Urbutis 57-61
Pirkstu nosaukumi latviešu valodā PDF
Daina Zemzare 63-72
Žem. jeĩnis, jeĩnė ir mum̃siai PDF
Vladas Grinaveckis 73-77
Rytietiškoji XVII a. lietuvių raštų kalba, jos kilmė ir išnykimas PDF
Zigmas Zinkevičius 79-100

Recenzijos

Балтийская лексика в слове "Беларускiя геаграфiчныя назвы" PDF
Анатолий Павлович Непокупный 101-103
Studi Baltici PDF
Algirdas Sabaliauskas 103-105
Donum Indogermanicum (Festgabe für Anton Scherer zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Robert Schmitt-Brandt) PDF
Vytautas Mažiulis 105-106
The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579) A Phonological, Morphological and Syntactical Investigation PDF
А. М. Рот 106-108
Simon Szyszman, Aus dem Nachlaß mongolisch-litauischer Beziehungen,- Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Herausgegeben von Ruth Stiehl und Hans Erich Stier. Zweiter band. Walter de Gruyter & Co. PDF
Vincas Urbutis 108

In memoriam

Jonas Otrembskis PDF
Vytautas Mažiulis 109-110
Daina Zemzarė PDF
Elena Grinaveckienė 111-112


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045