T. 7, Nr. 2 (1971)

Turinys

Straipsniai

Из истории балто-славянских лексических отношений PDF
Юрий Владимирович Откупщиков 119-128
A new look at the Old Prussian pronoun PDF
William R. Schmalstieg 129-138
Anaforiniai įvardžiai - daiktavardžių variantai PDF
Adelė Valeckienė 139-146
Dėl asmeninių įvardžių formų (mūs)-uje ir (mūs)-yje kilmės PDF
Albertas Rosinas 147-152
Dėl K. Sirvydo "Punktų sakymų" genezės ir kalbos PDF
Zigmas Zinkevičius 153-167
Baltų šaknis *d-ž- PDF
Simas Karaliūnas 169-181
Luigamaa der Setukesischen Volkslieder PDF
Paul Ariste 183-184
Litauisch byla / bila bei Mažvydas PDF
Alfred Bammesberger 185-187
Lie. gúogis ir la. kūj(i)nieks PDF
Marta Rudzīte 188
Par govju vārdiem latviešu valodā PDF
Daina Zemzare 189-200

Recenzijos

Lietuvių kalbos tarmės (chrestomatija) PDF
Aleksas Girdenis 201-209
Pranas Skardžius, Lietuvių kalbos kirčiavimas PDF
Adelė Laigonaitė 209-211
A. Blinkena, Latviešu interpunkcija PDF
Jonas Palionis 211-213


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045