T. 7, Nr. 1 (1971)

Turinys

Straipsniai

Jonas Kazlauskas PDF
Vytautas Mažiulis 7-10
Jono Kazlausko spausdintų darbų bibliografija PDF
Vincas Urbutis 11-16
Weiteres zu den iranisch-slavisch-baltischen Beziehungen PDF
Vittore Pisani 17-19
Mažeikių tarmės fonologinės sistemos apžvalga PDF
Aleksas Girdenis 21-31
Kelios pastabos dėl mišriųjų dvigarsių pirmųjų sandų i, u vertimo dvibalsiais ie, uo lietuvių kalbos tarmėse PDF
Vytautas Vitkauskas 33-35
Zum litauischen Flußnamen Aitra PDF
Wolfgang P. Schmid 37-42
Old Prussian seggē, seggīt PDF
Eric P. Hamp 43-45
Old Prussian kērdan ‘time’ PDF
William R. Schmalstieg 47-48
Südslaw. *brъkati, *brъknqti und seine baltischen Entsprechungen PDF
Ivan Duridanov 49-51
Литавия и другие литуанизмы в украинских (восточнославянских) грамматиках и словарях XVI-XVII вв. PDF
Анатолий Павлович Непокупный 53-62
Булгаризм или балтизм? PDF
Игорь Георгиевич Добродомов 63-64
Dėl lie. mañglyti ‘suktumu išgauti, išvilioti’ kilmės PDF
Algirdas Sabaliauskas 65-66
M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė PDF
Zigmas Zinkevičius 67-86
1680 m. katekizmas ir „Knyga nobažnystės“ PDF
Antanas Jakulis 87-99

Recenzijos

Baltic linguistics PDF
Vytautas Mažiulis 101-106
A. Vanagas, Lietuvos TSR hidronimų daryba PDF
Evalda Jakaitienė 106-108

Informacija

II Sąjunginė baltistikos konferencija PDF
Algirdas Sabaliauskas 109-110
III Tarptautinis finougristų kongresas PDF
Aleksandras Vanagas 110

In memoriam

Juozas Senkus PDF
Zigmas Zinkevičius 111


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045