T. 54, Nr. 1 (2019)

Turinys

Straipsniai

Philologische und linguistische Mutmaßungen über apr. III 101, 18 ainawijdi PDF
Pietro U. Dini 5-27
Van Wijk’s law and questions of relative chronology PDF
Frederik Kortlandt 29-34
Sievers-Edgerton’s variants, Stang-Larsson’s rule, and Narten imperfects in Baltic long-vowel preterits PDF
Yoko Yamazaki 35-46
Old Lithuanian ischtirra ‘found out’ and some notes on the development of Baltic preterit PDF
Norbert Ostrowski 47–62
Ciešamās kārtas perfekta formu variācijas latviešu valodā
PDF
Kristīne Levāne-Petrova 63-82
Tvirtapradžiai a, e Kuršaičio žodynuose PDF
Mindaugas Strockis 83-104
Aprioristic versus empirical linguistics: the case of Balto-Slavic accentuation PDF
Frederik Kortlandt 105-112
Vokiečių kalbos daiktavardžių dūriniai ir jų atitikmenys XVI a. prūsų katekizmuose PDF
Dalius Jarmalavičius 113-130
Kas buvo pirmosios baltiškos knygos autorius? Hipotezės teisėmis PDF
Ilja Lemeškin 131-143
Dėl kaimo vardo Jaunódava kilmės PDF
Laimutis Bilkis 145-157

Recenzijos

Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai 1: Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai PDF
Dalia Pakalniškienė 159-167
Aušra Žemienė, Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.) PDF
Daiva Sinkevičiūtė 167-180

Informacija

Baltistų konferencija Pizoje PDF
Bonifacas Stundžia 181-182
Tarptautinė baltų kalbotyros konferencija PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė 183-188
26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Jurgita Jaroslavienė 188-192


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045