T. 52, Nr. 1 (2017)

Turinys

Straipsniai

Lith. vedą̃ = Sl. *vedǫtь̍: The accentuation of the nom. pl. of active participles as further proof of finite origin PDF
Marek Majer 5-32
On method PDF
Frederik Kortlandt 33-45
“Natural coordination” and the origin of the Lithuanian conjunction beĩ ‘and’. PDF
Norbert Ostrowski 47-63
Inflected and uninflected possessives and Lithuanian kienõ PDF
Michiel de Vaan 65-72
What is Stang’s law? PDF
Frederik Kortlandt 73-80
Bendratis lietuvių kaip antrojoje kalboje PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė 81-104
Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės PDF
Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė 105-135
Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno gerd- autentiškumo PDF
Daiva Sinkevičiūtė 137-147
Māras vārds latviešu valodas 16. un 17. gs. tekstos un tā atspoguļojums “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: īpašvārdi un sugasvārdi PDF
Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa 149-169

Recenzijos

Emma Geniušienė, Passive constructions in Lithuanian PDF
Birutė Spraunienė 171-180

Informacija

XII tarptautinis baltistų kongresas Vilniuje PDF
Giedrė Junčytė 181-188
Konferencija, skirta Anatolijaus Nepokupno atminimui PDF
Jūratė Pajėdienė 188-190

In memoriam

Ojārs Bušs PDF
Laimute Balode 191-196


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045