T. 48, Nr. 1 (2013)

Turinys

Straipsniai

Balto-Slavic personal pronouns and their accentuation PDF
Frederik Kortlandt 5-11
Palatovelars before syllabic resonants: another look PDF
Frederik Kortlandt 13-17
Kai kurie akustiniai lietuvių kalbos ritmiškumo parametrai PDF
Asta Kazlauskienė 19-36
Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas PDF
Jolita Urbanavičienė 37-55
Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā PDF
Dace Markus, Solveiga Čeirane 57-67
A Balto-Slavic key to the etymology of Tocharian B twār PDF
Václav Blažek 69-73
Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs ‘veidas; skruostas’ ir lie. áušti / la. aũksts ‘šaltas’) PDF
Norbert Ostrowski 75-80
On the etymology of Lithuanian lžti PDF
Elwira Kaczyńska 81-82
Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai PDF
Dalius Jarmalavičius 83-102
Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai PDF
Ilja Lemeškin 103-117
Dėl nesutrumpėjusių dvikamienių asmenvardžių kamieno gaud- variantų lietuvių kalboje PDF
Daiva Sinkevičiūtė 119-128
Apvidvārds rājums un tā izplatība Latvijas toponīmijā PDF
Anta Trumpa 129-138

Recenzijos

Jolanta Gelumbeckaitė (Hrsg.), Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573, Band I PDF
Daniel Petit 139-140

Informacija

Skaitymai ir konferencija Konstantinui Sirvydui PDF
Zita Šimėnaitė 141–142
Viešų paskaitų ir diskusijų kūrybinės dirbtuvės „Gramatinės funkcijos ir jų nekanoninė raiška baltų kalbose“ PDF
Auksė Razanovaitė 143-144
Greifsvaldo Baltistikos institutui – dvidešimt metų PDF
Liane Klein, Artūras Judžentis 144-151
Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė PDF
Dovilė Tamulaitienė 152-153


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045