T. 46, Nr. 2 (2011)

Turinys

Straipsniai

The history of Lithuanian delčià ‘waning moon’ and several related morphological problems PDF
Aurelijus Vijūnas 185-200
The origin of the type Lith. bliáuti, bliáuja, Latv. bļaût, bļaûju in a Balto-Slavic perspective PDF
Miguel Villanueva Svensson 201-223
Apie priebalsių asimiliaciją PDF
Zigmas Zinkevičius 224
On the orthography of the Old Prussian texts PDF
Frederik Kortlandt 225-232
Prijungiamieji laiko sakiniai su ribos reikšmės jungiamaisiais žodžiais 16–17 a. lietuviškuose raštuose PDF
Jūratė Pajėdienė 233-270
Dabartinės lietuvių kalbos daiktavardinių veiksmažodžių priesagų ir jų pamatinių daiktavardžių kaitybos klasių santykis PDF
Jurgis Pakerys 271-288
Atstāstījuma izteiksme un modalitāte palīgteikumos ar lai PDF
Andra Kalnača 289-298
Baltų dvikamienių asmenvardžių kamienas gud-: ryšiai su gaud- ir kai kurie jo variantai PDF
Daiva Sinkevičiūtė 299-310
Stakliškių parapijos XIX a. oikonimai PDF
Jonas Palionis 311-319

Recenzijos

Pietro U. Dini, ALILETOESCVR: linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel Cinquecento PDF
Letas Palmaitis 321-325
Aina Mārīte Urdze, Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben PDF
Dalia Kiseliūnaitė 325-328

Informacija

Internationale Konferenz zur Balto-Slawistik in Vilnius PDF
Rainer Eckert 329-341

In memoriam

Aleksas Girdenis PDF
Bonifacas Stundžia 342-348
Jurijus Otkupščikovas PDF
Aleksejus Andronovas, Jevgenijus Filimonovas 349-353
Wolfgang P. Schmid PDF
Pietro Umberto Dini 354-361

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 362-363

Errata

Errata PDF
  364


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045