T. 46, Nr. 1 (2011)

Turinys

Straipsniai

Indo–European long vowels in Balto–Slavic PDF
Miguel Villanueva Svensson 5-38
Balto–Slavic reconstruction: a clarification PDF
Frederik Kortlandt 39-42
On the resultative meaning of derived statives in Modern Lithuanian PDF
Jurgis Pakerys 43-61
Žodžių perdirbinėjimas painiojant priešdėlinę darybą, netaisyklingai skaidant žodžius PDF
Zigmas Zinkevičius 62
Runāto un dziedāto latviešu valodas patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums PDF
Juris Grigorjevs 63-78
Lithuanian bužỹs ‘insect, cockchafer, beetle, louse’ and related problems PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 79-85
Nauji žodžiai, atsiradę sumišus dviem artimos reikšmės ar skambesio žodžiams PDF
Zigmas Zinkevičius 86
Velnio pavadinimai pagal gyvenamąją vietą lietuvių tarmėse ir tautosakose PDF
Birutė Jasiūnaitė 87-106
Jotvingių hidronimai Avìris, Avìrė PDF
Vidas Garliauskas 107-
Apie disimiliaciją PDF
Zigmas Zinkevičius 112
Ašarų konceptualizavimas lietuvių ir latvių frazeologijoje PDF
Regina Kvašytė, Kazimieras Župerka 113-122
Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio programose PDF
Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka 123-133
Žodžių pakitimas dėl kitos kalbos sinonimo įtakos PDF
Zigmas Zinkevičius 134
Dėl lietuviškų įrašų Krokuvos inkunabule PDF
Zigmas Zinkevičius 135-138
Žodis nebuvėlis iš pirmojo Konstantino Sirvydo žodyno: pawainimas PDF
Birutė Kabašinskaitė 139

Recenzijos

Kristiina Ross, Pēteris Vanags (eds.), Common roots of the Latvian and Estonian literary languages PDF
Eglė Žilinskaitė 141-149
Aleksas Girdenis (red.), Purpura iszganima mukos Iezusa PDF
Birutė Jasiūnaitė, Regina Venckutė 150-160

Informacija

11 tarptautinis baltistų kongresas Rygoje PDF
Artūras Judžentis, Jurgis Pakerys, Vytautas Rinkevičius, Daiva Sinkevičiūtė, Bonifacas Stundžia, Eglė Žilinskaitė 167-177


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045