T. 45, Nr. 2 (2010)

Turinys

Straipsniai

Suffix transfer in Baltic PDF
Daniel Petit 173-184
Morpho-syntactic behaviour of Baltic numerals in the NUM.-N. phrase: modern Lithuanian and Latvian PDF
Adriano Cerri 185-204
Daugiaskiemenių vardažodžių kilnojamosios kirčiavimo paradigmos raida lietuvių kalboje PDF
Bonifacas Stundžia 205-220
Mikalojaus Daukšos Postilės aliatyvas PDF
Eglė Žilinskaitė 221-241
Žodžių perdirbinėjimas sumaišant balsių kaitą PDF
Zigmas Zinkevičius 242
Mikalojaus Daukšos Postilės slavizmų morfologinė integracija PDF
Božena Voitkevič 243-256
Pastabos aukščiausiojo laipsnio formų istorijai PDF
Zigmas Zinkevičius 257-260
Apie lietuvių senųjų raštų atoninę įvardžio formą te ‘tave’ PDF
Auksė Razanovaitė 261-264
Prijungiamieji laiko ribos sakiniai su jungiamuoju žodžiu net: semantika, gramatinės ypatybės, raida PDF
Jūratė Pajėdienė 265-283
Žodžių pakeitimas dėl liaudies etimologijos PDF
Zigmas Zinkevičius 284
Ornitomorfinis žmogaus apibūdinimas lietuvių, latvių ir rusų kalbose PDF
Anna Karpovičienė 285-299
Lie. dial. paskandà ‘pragaras’, svečià ‘viešnia’, vókis ‘vokietis’, tibùliai ‘svogūnai’ PDF
Zigmas Zinkevičius 300
Lithuanian blakė f. and Pashto brez f. ‘bedbug’ PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 301-305
Lithuanian žõdis “word” PDF
Václav Blažek 306
Prienų šnektos sprogstamųjų priebalsių spektro sklaida ir kitos skiriamosios ypatybės PDF
Jurgita Jaroslavienė 307-324
Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno dal- atsiradimo PDF
Daiva Sinkevičiūtė 325-340
Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis PDF
Dalia Sviderskienė 341-353
Dėl asmenvardžio Výtautas PDF
Zigmas Zinkevičius 354
Zintai-Cintai (o gal Žintai?) bei Prūzai-Prūsai (o gal Prūžai?) PDF
Letas Palmaitis 355-358

Recenzijos

Frederik Kortlandt, Baltica & Balto Slavica PDF
Miguel Villanueva Svensson 359-364
Daniel Petit, Untersuchungen zu den baltischen Sprachen PDF
Miguel Villanueva Svensson 364-369
Thomas Olander, Balto-Slavic accentual mobility PDF
Vytautas Rinkevičius 369-379

Informacija

Academia Grammaticorum Salensis V–VII PDF
Erika Jasionytė, Jurgis Pakerys 380-387
43-ioji Europos lingvistinės draugijos konferencija PDF
Eglė Žilinskaitė 387-390

In memoriam

Albertas Rosinas PDF
Regina Venckutė 390-397
Saulius Ambrazas PDF
Laima Kalėdienė 398-400

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 401-402


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045