T. 56, Nr. 2 (2021)

Turinys

Straipsniai

On the etymology of Lithuanian dangus PDF
Daniel Petit 197–219
Nominal compounds with mobile stress in Lithuanian dialects PDF
Kristina Bukelskytė-Čepelė 221–243
De Saussure’o dėsnio išimtys Kuršaičio žodynuose PDF
Mindaugas Strockis 245–270
Prozodinių baltų kalbų elementų interakcijos tyrimo tęsinys: audicinė latvių kalbos priegaidžių analizė PDF
Evaldas Švageris 271–305
Lituānisms ģērbt un tā semantika latviešu valodas 17. gadsimta tekstos PDF
Anta Trumpa 307–320
Lihdumneeks: the use of antiqua typefaces in a pioneering Latvian newspaper printed in Brazil PDF
Jade Samara Piaia, Andris Straumanis, Priscila Lena Farias 321–354

Recenzijos

Dini, Pietro Umberto. Baltų kalbų lyginamoji istorija PDF
Pēteris Vanags 355–363
Pius ten Hacken, Renáta Panocová (eds.), The Interaction of Borrowing and Word Formation PDF
Agnė Navickaitė-Klišauskienė 364–370
Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva, Pavol Štekauer (eds.), Derivational Networks Across Languages PDF
Bonifacas Stundžia 371–375
Thomas Lindner, Urindogermanische Grammatik 2 PDF
Dalius Jarmalavičius 376–381

Informacija

Eine Bahnbrecherin der lettischen Sprachwissenschaft PDF
Pietro U. Dini 383–385
XIII tarptautinis baltistų kongresas iš Rygos PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė 385–387
Šv. Brunonas Bonifacas ir jo misija į prūsus. 2009 m. išleistos knygos nauja elektroninė laida PDF
Letas Palmaitis 388–390

In memoriam

Gertrud Bense PDF
Christiane Schiller 391–395


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045