Lie. gúogis (kúõgis) ir kr(i)ùkininkas

Jonas Klimavičius

Anotacija


ЛИТ. gúogis (kúõgis) И kr(i)ùkininkas

Резюме

В статейке делается попытка лит. gúogis „незванный гость на свадьбе“, kúõgis „то же“ и kuokìnė (kuokỹnė) „вечеринка сельской молодежи“ связать с лит. kúoka(s) „палка с одним толстым концом“, kúokė „то же“, gúoga „то же“, для чего приводит­ся очень близкая семантическая параллель — лит. kr(i)ùkininkas „незванный гость на свадьбе“: лит. kr(i)ùkis „палка с одним загнутым концом“.

DOI: 10.15388/baltistica.6.1.985

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.