Allgemeine Ansätze zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen des lutherschen „Kleinen Katechismus“

Pietro Umberto Dini

Anotacija


LIUTERIO „MAŽOJO KATEKIZMO“ VERTIMŲ Į BALTŲ KALBAS LYGINAMOSIOS-KONTRASTYVINĖS ANALIZĖS BENDROSIOS PRIELAIDOS

Santrauka

Liuterio „Mažojo katekizmo“ vertimai (1561 m. A. Vilio į prūsų kalbą, 1579 B. Vilento į lietuvių kalbą, 1586 m. vadinamojo J. Ryvijaus į latvių kalbą) yra vienintelis visų trijų baltų kalbų literatūrų „paralelinis tekstas“. Bezzenbergeris pabrėžė šių tekstų lyginamojo-kontrastyvinio nagrinėjimo svarbą jau XIX a. pabaigoje, bet iki šiol jie buvo nagrinėjami tik po du (dažniau lietuvių ir prūsų, rečiau prūsų ir latvių).

Tekstai ir jų formavimasis lyginami pagal tam tikrus išorinio (modelių, spausdinimo tempų, kalbos peržiūros) ir vidinio (tekstologijos, turinio, vertimo proceso) pobūdžio aspektus. Taip pat svarstomi kiti su vertėjais susiję klausimai. Autoriaus nuomone, Liuterio „Mažojo katekizmo“ vertimų į baltų kalbas lyginamasis-kontrastyvinis nagrinėjimas įgalina geriau spręsti trijų tekstų filologines problemas ir aiškinti trijų kalbų lingvistinius klausimus.


DOI: 10.15388/baltistica.42.1.944

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.