Garbus – jotvingiškas žodis

Kazimieras Kuzavinis

Anotacija


Gar̃bus ЯТВЯЖСКОЕ СЛОВО 

Резюме 

Название горы Gar̃bus (в восточной Литве, на бывшей ятвяжской территории) счита­ется ятвяжским словом ввиду акцентологических закономерностей (ср. лит. gárbana || лтш. Gar̃bas) и лексических противопоставлений (прус. garbis || лит. kalnas).


DOI: 10.15388/baltistica.4.1.59

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.