On the origin of the Baltic and Slavic o-stem genitive singular Suffix *-ād

Kenneth Shields

Anotacija


DĖL BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ o KAMIENO VIENASKAITOS KILMININKO SUFIKSO *-ād KILMĖS

Santrauka

Baltų ir slavų kalbų o kamieno gen. sg. sufikso *-dd kilmė aiškinama remiantis „naujuoju požiūriu“ į ide. morfologiją. Teigiama, kad šis sufiksas atsirado gramatikalizuojant deiktinę dalelytę *a, kuri kontaminavusi su deiktine dalelyte *(e/o)T. Taip susiformavo vienas iš vėlesnės nominalinės paradigmos fleksinių elementų. Dėstomą aiškinimą remia tai, kad toks procesas yra patikimas tipologiškai ir dažnas ide. kalbose bei ankstyvosiose tarmėse.


DOI: 10.15388/baltistica.36.2.558

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.