Auffassungsvarietät über die baltischen Sprachen in „Mithridates“ (1555) von Conradus Gesnerus. Baltische Sprachen und Kulturen in der Renaissance

Pietro Umberto Dini

Anotacija


SAMPRATŲ APIE BALTŲ KALBAS ĮVAIROVĖ C. GESNERIO VEIKALE „MITHRIDATES" (1555)

Santrauka

Savo veikale „Mithridates“ C. Gesneris tarp daugelio pasaulio kalbų nagrinėjo ir baltų kalbas. Šio straipsnio tikslas – veikalo baltiškosios dalies nuodugnus tyrinėjimas. Gesnerio darbe kryžiuojasi labiau paplitusios pažiūros apie baltų kalbas Renesanso Europoje: tradicinė Tacito nuomonė dėl prūsų kalbos, „ketveriopos kalbos“ (pagal lenkų istoriko Miechovito veikalą „De duabus Sarmatiis“), taip pat „ilyriškos kalbos“ teorijų atšvaitai. Aptariamo veikalo analizė rodo, kad Gesneris „enciklopediniu būdu“ kaupė visas ligi tol išdėstytas tezes ir teorijas, tad jo supratimas apie baltų kalbų grupę, buvo gana įvairus ir neaiškus.

DOI: 10.15388/baltistica.32.1.400

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.