Lie. (ž.) rubuĩlis, gùirė, (ryt.) kriaunỹs, la. (latg.) kùrmelis ir kiti ne(iš)aiškinti Gobio gobio (L.) pavadinimai

Vincas Urbutis

Anotacija


-

DOI: 10.15388/baltistica.32.1.397

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.