Verb accent in the local dialect of Bosanski Svilaj

Martina Peraić

Anotacija


VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMAS BOSANSKI SVILAJAUS ŠNEKTOJE

Santrauka

Straipsnyje pateikiamas sinchroninis vienos senųjų štokavų šnektų, kurią vartoja Bosnijos kroatai Bosanski Svilajaus gyvenvietėje, dabartinio kirčiavimo aprašas. Aptariami bendrieji Posavinos Slavonijos patarmės kirčiavimo požymiai ir pristatomas veiksmažodžių kirčiavimas pagal akcentines paradigmas, be to, aprašomos šnektos fonologinės ypatybės bei pateikiama ijekavimo kilmės šnektoje teorija.


DOI: 10.15388/baltistica.0.7.36

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.