Nochmals die NEUROI: Versuch einer ethnolinguistischen Namensdeutung

Pietro Umberto Dini

Anotacija


DAR KARTĄ NEUROI: ETNOLINGVISTINĖS VARDO REIKŠMĖS TYRIMAS

Santrauka

Neuroi daugelio tyrėjų aiškinamas kaip hidroniminės kilmės etnonimas. Straipsnyje keliama mintis, kad šis pavadinimas: 1) bus atsiradęs del etnolingvistinės opozicijos „aiškiai kalbantieji“ – „neaiškiai, ne­suprantamai kalbantieji“ (tai būdinga daugeliui kitų baltų ir nebaltų etnonimų, pvz.: mixkai, gudai,Немцы ); 2) sietinas su lie. niáura, niaũras, -à, niaurỹs, -ė̃ ‘kas/kuris pro nosį kalba, niurzga, neaiškiai kalba‘. Tokiu vardu senovėje galėjo būti vadinamos tiek prabaltų, tiek praslavų gentys.


DOI: 10.15388/baltistica.31.1.347

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.