Balto-Slavic o-grade presents

Frederik Kortlandt

Anotacija


BALTŲ-SLAVŲ o LAIPSNIO PREZENSAI

Santrauka

Kitur esu teigęs, kad hetitų kalbos hi veiksmažodžiai atspindi pirminio perfekto ir tematinės fleksijos su nuliniu balsių kaitos laipsniu šaknyje sutapimą, pvz., vedų tudáti. Jei CeC tipo šaknies balsis buvo įvestas į šį darinį laikotarpiu tarp mano chronologijos C ir E etapų (2010, 385, 396), jis automatiškai virto *o, kaip atsitiko ir perfekto vienaskaitos formose. Taip galima paaiškinti santykį tarp o laipsnio sl. *bosti ‘smeigti, durti’ ar germanų 6 klasės veiksmažodžiuose ir nulinio laipsnio vedų 6 klasės veiksmažodžiuose, pvz., vedų jaṅghanti ‘smogia’. Anatolų kalbose papildomoji distribucija tarp o ir nulinio laipsnio buvo priderinta prie perfekto paradigminės kaitos. Indų-iranėnų kalbose reduplikacinis intensyvas panašiai perėmė šaknies balsių kaitą iš 3 klasės reduplikacinio esamojo laiko, tačiau išsaugojo 6 klasės veiksmažodžių esamojo laiko nulinį laipsnį konjunktyve.


DOI: 10.15388/baltistica.0.7.34

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.