Etimologijos pastabos IV: váikščioti

Wojciech Smoczyński

Anotacija


ETYMOLOGICAL REMARKS IV: váikščioti

Summary

Descriptively, Lith. váikščioti (-ioja) „walk, stroll, pace” may be analysed as váik-ščioti (ci. vỹkti, -sta „go, make one’s way”, veĩkti, -ia „do act, operate”) that seems to have substituted for older *vaik-čioti owing to reanalysis of forms where -š- was part of a root.

Diachronically, in view of dial. váikštyti (váikšto) „walk, stroll, pace” < *vaikstyti (s > š after k), originally a causative from iš-vykstù „I go away, leave, depart”, it is likely that 3 p. praes. *vaikst-i̯a > *vaikščia served as a basis for váikščioja, váikščioti, an iterative with the suffix -oti.


DOI: 10.15388/baltistica.30.1.303

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.