De Saussure’o dėsnio išimtys Kuršaičio žodynuose

Mindaugas Strockis

Anotacija


F. Kuršaičio Vokiečių-lietuvių ir Lietuvių-vokiečių kalbų žodynų analizė rodo, kad tam tikroje -a linksniuotės žodžių grupėje vienaskaitos vardininko linksnyje neveikė de Saussure’o dėsnis. Savo gramatikoje Kuršaitis buvo priskyręs šiuos žodžius Ib kirčiuotei (aprašytai jo gramatikos § 630; dabartiniais terminais tai būtų 2-osios kirčiuotės variantas -ė linksniuotei). Šios grupės žodžiai kyla iš kelių šaltinių: žodžiai, besibaigiantys -ia ar -ja, ypač su priesaga -ija, tokie kaip lapìja ar Prūsìja; substantiva mobilia porų moteriškosios giminės nariai, tokie kaip garbanuõčia; vaikų kalbos žodžiai (Lallwörter), tokie kaip mãma; skoliniai, tokie kaip lãva; taip pat ir kai kurie kiti žodžiai. Panašūs reiškiniai matyti ne tik Kuršaičio aprašytoje Mažosios Lietuvos lietuvių kalboje, bet ir kai kuriose dabartinėse lietuvių kalbos tarmėse. Dėl to būtų verta persvarstyti galimas de Saussure’o dėsnio išimtis lietuvių kalboje.


DOI: 10.15388/baltistica.56.2.2452

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.