Bazelio pėdsakas tarpdisciplininių tyrimų fone: rašysenos ekspertizė

Diego Ardoino

Anotacija


Nemažai tyrėjų mano, kad Bazelio pėdsaką, kuris, manoma, esantis pats seniausias prūsų kalbos rašytinis dokumentas, galima datuoti 1369 m. ir kad jis buvo įrašytas (ar jo autorius buvęs) Prahos mieste. Iš jų kai kurie, pristatydami savąją Bazelio pėdsako interpretaciją, remiasi spėjimu, kad Bazelio pėdsakas buvo įrašytas to paties autoriaus, kuris įrašė kolofoną ir / ar nupiešė kalbančią figūrą. Visais šiais teiginiais pradedama abejoti atlikus Bazelio pėdsako rašysenos ekspertizę (vieną inovatyviausių analizės instrumentų, siūlomą šiame straipsnyje). Jos rezultatai sutampa su Ardoino (2012a; 2013) pasiūlyta rankraščio FV2 63 puslapio stratigrafija, kuria, savo ruožtu, remiasi jo interpretacija (Ardoino 2012b), dėl kokių priežasčių Bazelio pėdsakas buvo įterptas į 63 puslapį būtent ten, kur ir yra.

DOI: 10.15388/baltistica.53.2.2364

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.