vix aliquot Viri eam Linguam intelligunt ar vix aliqvot Viri ʃenes eam Lingvam intelligunt?  Johannes Amos Comenius apie prūsų kalbos mirtį

Ilja Lemeškin

Anotacija


V. Kiparsky’s, 1970 m. įvesdamas lotynišką šaltinį į platesnę mokslo apyvartą, kaip ir Ch. Hartknochas bei J. Zubatý’s, rėmėsi 1657 m. Amsterdame išleistu J. A. Komenský’o darbų sąvadu OPERA DIDACTICA OMNIA. Į šį sąvadą čekų lingvistas įtraukė savo 1648 m. Lešne išleistą veikalą LINGVARUM METHODVS NOVISSIMA, tačiau tarp pirmos laidos ir 1657 metų publikacijos pastebima esminių skirtumų. Straipsnyje aptariama J. A. Komenský’o liudijimo (apie prūsų kalbos išnykimą) recepcija XX a. I pusėje.

DOI: 10.15388/baltistica.53.2.2361

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.