Nežinomi Lietuvos Metrikos senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai

Daiva Sinkevičiūtė

Anotacija


Straipsnyje pristatomi iš Lietuvos Metrikos asmenų įvardijimų rekonstruoti 48 iki šiol nežinomi lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš įprastų ir kituose varduose paplitusių kamienų. Jų daugiausia pasitaikė XV a. pabaigos – XVI a. pirmos pusės įvardijimuose, kai vyrai dažniausiai buvo užrašyti vien dvikamieniu vardu ar vardu ir iš dvikamienio asmenvardžio atsiradusiu patronimu. Dalis įvardijimuose rastų dvikamienių asmenvardžių sudaryti iš dviejų bendrabaltiškų kamienų, kiti – iš lietuvių kilmės ir dažniausiai antrojo dėmens pozicijoje esančio bendrabaltiško kamienų. Šie vardai rodo, kad antrojo dėmens pozicija buvo stabilesnė nei pirmojo, nes daugiau kito pirmasis dėmuo, nors pokyčių vyko ir antrajame dėmenyje. Aptarti vardai patvirtina, kad šaltiniuose galima rasti iki šiol nežinomų senųjų antroponimų, kurie yra vertingas lietuvių, kaip ir visų baltų, vardyno paveldas.

DOI: 10.15388/baltistica.53.1.2346

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.