Kirčio žymėjimas F. Kuršaičio vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynuose

Mindaugas Strockis

Anotacija


F. Kuršaičio Vokiečių-lietuvių (1870–1874) ir Lietuvių-vokiečių (1883) kalbų žodynuose lietuvių kirčio žymėjimo rašte sistema yra labai artima dabartinei, bet turi ir kai kurių skirtumų. Iš jų reikšmingiausias yra žodžio šalutinio kirčio žymėjimas. Dabartinėje lietuvių kalbos kirčio žymėjimo sistemoje šalutinio žodžių kirčio žymėjimo atsisakyta; taip prarandama šiek tiek reikšmingos informacijos, kurią galime rasti tik Kuršaičio žodynuose.

DOI: 10.15388/baltistica.51.2.2292

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.