Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai

Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne

Anotacija


Straipsnyje pirmą kartą lietuvių kalbos trankieji priebalsiai tiriami lokuso lygčių (locus equations) metodu, kuris akustinės fonetikos tyrimuose plačiai taikomas tiek balsių ir priebalsių koartikuliacijos lygiui nustatyti, tiek priebalsių artikuliacijos vietai tirti. Be to, tai pirmasis lyginamasis lietuvių ir latvių kalbų trankiųjų priebalsių tyrimas, atliktas pagal tą pačią metodiką. Straipsnyje pateikiama abiejų baltų kalbų priebalsių akustinė klasifikacija, sukurta remiantis universaliais Tarptautinės fonetikų asociacijos (TFA) sukurtais principais. Abiejų kalbų lokuso lygčių rezultatai lyginami pagal tris kriterijus: balsingumą, palatalizaciją ir artikuliacijos vietą.


DOI: 10.15388/baltistica.50.2.2243

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.