Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba

Mindaugas Šinkūnas

Anotacija


XVI-XVII amžiaus lietuvių raštų ortografijos tyrime ieškoma specifinių vien evangelikams reformatams arba vien katalikams būdingų rašybos ypatybių. Rezultatai lyginami su liuteronų ortografijos sistemomis.


DOI: 10.15388/baltistica.50.2.2241

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.