Kretos pėdsako trečiosios eilutės interpretacijos klausimu

Ilja Lemeškin

Anotacija


Straipsnyje siekiama paaiškinti trečiąją Kretos pėdsako eilutę. Struktūros atžvilgiu prūsų kūrinėlis gretinamas su dzūkiška vestuvių daina „Vai broleli broleli“ (V 701). Jos pasikartojantį požymį senos bitės spiecių laidzia atitinka fragmentas [s]cha peda bete medd[u] "še neš(ioj)a bitė medų".

DOI: 10.15388/baltistica.49.2.2226

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.