Dvikamienių vardų su kamienu vaid- raidos bruožai lietuvių kalboje

Daiva Sinkevičiūtė

Anotacija


Tiriant dvikamienius vardus su kamienu vaid- buvo nustatyta, kad šie vardai šaltiniuose užrašome ne tik įprastai <vaid->, <void->, bet <vad->, <vod-> ir kartais <ved->, <vadz->. Iš onimų analizės išaiškėjo, kad dalis onomastikos literatūroje minimų vardų su vaid- yra sukurti pagal kitus onimus. Patikimi kamieno vaid-, užrašyto <vaid->, <void->, vardai yra Sùvaidas, Vaĩd(i)ginas, Vaĩd(i)minas, Vaĩd(i)vilas ir Vaĩdvinas. Remiantis mintimi, kad vaid- medialė /ai/ užrašoma <a>, <o> ar kartais <e> teigtina, kad vaid- vardai yra ir asmenvardžiai su antraisiais kamienais but-, gaud-, gint-, jot-, mint-, vain- ir pirmaisiais kamienais do- ir gel-. Tokius /ai/ užrašymus <o>, <a> anksčiau patvirtino ir dvikamienių vardų su pirmuoju kamienu vaiš- užrašymai. Kiti kamieno vaid- variantai gali būti <vait->: jo asmenvardžiai turi antruosius kamienus kant- ir gin-, bei <vai->: jo asmenvardžiai turi antruosius kamienus gin- ir vil-.


DOI: 10.15388/baltistica.49.1.2210

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.