Eufemistiniai gyvatės pavadinimai

Birutė Jasiūnaitė, Marius Smetona

Anotacija


Straipsnyje aptariami 66 gyvatės eufemistiniai pavadinimai. Pagal semantines savybes eufemistiniai gyvatės pavadinimai suskirstyti į 12 grupių, kurios reikalui esant skirstomos smulkiau: I. pavadinimai pagal išvaizdą: 1) pagal spalvą, 2) pagal kūno metmenis, 3) pagal kūno dalis, jų savybes, 4) pagal panašumą į metalus, 5) pagal žibėjimą, 6) pagal panašumą į daiktus; II. pavadinimai pagal gyvenamąją vietą; III. pavadinimai pagal būdo savybes: 1) blogąsias, 2) tariamas gerąsias; IV. pavadinimai pagal veiksmą: 1) pagal judėjimo būdą, 2) pagal keliamus garsus; V. pavadinimai pagal kirtimo sunkumą; VI. pavadinimai, susiję su gyvūnais: 1) su paukščiais, 2) su kitais gyvūnais; VII. pavadinimai, susiję su augalais; VIII. pavadinimai, susiję su žmonėmis: 1) tikriniai žmonių vardai, 2) kiti pavadinimai; IX. fonetiniai ir garsažodiniai pavadinimai; X. pavadinimai pagal aklumą; XI. skoliniai; XII. įvairūs kiti pavadinimai. Pagal sandarą gyvãtės eufemizmai skirstytini į vienažodžius, frazeologinius ir sudėtinius. Vienažodžiai gyvatės pavadinimai gali būti išvestiniai, pasidaryti su įvairiomis darybos priemonėmis, rečiau pasitaiko metaforinių, perkeltinės reikšmės vienažodžių eufemizmų. Nedažni ir frazeologiniai pavadinimai. Samplaikinių sudėtinių pavadinimų pasidaroma reduplikacijos būdu. Funkcijos požiūriu eufemistiniai gyvãtės substitutai esti komplimentiniai (įsiteikiamieji) ir enigmatiniai (maskuojamieji).


DOI: 10.15388/baltistica.48.2.2192

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.