Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā

Dace Markus, Solveiga Čeirane

Anotacija


Raksta mērķis ir meklēt valodas skaņu jaukšanas vai aizstāšanas iemeslus, analizējot 2,5 un 5 gadus vecu māsu runas ierakstus, salīdzināt tos ar literārās valodas un dialekta runātāju, kā arī agrāk veiktiem bērnu  runas analīzes rezultātiem, ar logopēdu un fonētiķu atziņām. Analizēto bērnu runas materiālu veido vārdi puķe, kaķis, ķemme, kuģis, ģitāra, ģimene, kuros gan vārda sākumā, gan vidusdaļā analizēti palatālie slēdzeņi ģ un ķ. Salīdzinājumam tika ierakstīti arī vārdi ar līdzskaņiem č un : lāči, džemperis, čalis, džakuzi. Latviešu valodā akustiskās pazīmes bērnu runā tiek pētītas pirmo reizi.

Pieaugušo runā ieraksta materiālu veido CVC struktūras zilbes, kurās C ir latviešu valodas līdzskanis ģ un ķ, bet V – viens no latviešu valodas patskaņiem a, ā, e, ē, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū, piemēram, ģaģ, ģeģ, ģiģ, ģoģ, ģuģ utt. Rakstā analizēti CVC struktūras zilbju sākuma līdzskaņi. Zilbes ierunāja 5 infor­manti, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda un kuru izruna atbilst lat­viešu literārās valodas normām.

Visu informantu ieraksts veikts ar datorprogrammu Multi Speech, analīzē izmantota programma Praat.

Rakstā secināts, ka valodas skaņu jaukšanas pamatā var būt skaņu fonētiskā līdzība, piemēram, gan palatālo slēdzeņu ķ un ģ, gan alveolāro afrikātu č un spektri ir kompakti un akūti un apliecina palatālo slēdzeņu un afrikātu līdzību, kas sekmē skaņu jaukšanu. Tā kā pāreja no divskaņa ie un divskaņa o [uo] pirmā komponenta uz otro vērojama divskaņa pēdējā trešdaļā, nevis vidū, tas var radīt iespaidu par garu pirmo komponentu, tātad – attiecīgi par garo patskani ī (divskanī ie) un par garo patskani ū (divskanī o), kā tos atveido bērni (ie > ī un o [uo] > ū).

Būtu vēlams turpināt bērnu runas analīzi, lai pārliecinātos, cik bieži un kādā vecumā vērojama vecāko māsu vai brāļu runas ietekmēšanās no jaunākām māsām vai brāļiem, kā arī, kādā vecumā un cik ilgi saglabājas fonētiskās apkaimes ietekme, kas nav raksturīga pieaugušo runai.

Atslēgvārdi: bērnu runas akustiskā analīze, valodas skaņu jaukšana.

DOI: 10.15388/baltistica.48.1.2175

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.