Keletas pastabų dėl išorės sandžio šiaurės panevėžiškių tarmėje

Irena Kruopienė, Genovaitė Kačiuškienė

Anotacija


Klausantis rišlių rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarmės tekstų, galima pastebėti gana įdomių išorės sandžio reiškimosi atvejų. Kaip rodo analizuojama medžiaga, išorės sandžio raiška dažniausiai būna susijusi arba su palatalizuojamais garsais, arba su akivaizdžiu galinio redukuoto balsio poveikiu tolesnio žodžio garsams. Priebalsių palatalizacija prieš priešakinės eilės balsius šiaurės panevėžiškių tarmėje būna reguliari tais atvejais, kai priebalsis priklauso nekaitomai formai. Redukuotas balsis paprastai nepalieka aiškaus pėdsako prieš kitą tos pačios eilės balsį. Jeigu redukuoto (net ir visai išnykusio) ir pradinio balsio eilė nesutampa, supriešakėja po jo ėjęs balsis. Priešakinis balsis po išnykusio užpakalinio redukuoto balsio paprastai suužpakalėja. Nors redukuotieji balsiai šiais atvejais ir netariami  kaip atskiri segmentai, tačiau jie daro tam tikrą poveikį greta esantiems garsams.


DOI: 10.15388/baltistica.47.2.2154

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.