Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidės: kokybiniai požymiai

Rima Bakšienė

Anotacija


Straipsnyje aprašomi Marijampolės šnektos ilgųjų balsių priegaidžių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Plačiausiai analizuojami kokybiniai požymiai, šiek tiek siauriau - akustiniai požymiai. Priegaidės neabejotinai turi įtakos marijampoliškių ilgųjų balsių kokybiniams požymiams. Visais tirtais atvejais cirkumfleksinių balsių formantės (F1 ir F2) yra lygesnės, mažiau kintančios, akūtinių balsių spektras labiau dinamiškas. Ypač skiriasi skirtingas priegaides turintys garsai [ie], [uo]. Akūtinių garsų pradžia savo požymiais primena ilguosius balsius, o cirkumfleksinių pabaigoje ypač išryškėja didelis atvirumas ir kompaktiškumas. Vis dėlto labai aiškių priegaidžių požymių eksperimentiniu tyrimu nepavyko nustatyti, išaiškintos tik bendrosios tendencijos. Galima manyti, kad šnektoje vyksta ilgųjų balsių priegaidžių supanašėjimas (niveliacija).


DOI: 10.15388/baltistica.47.2.2153

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.