Dar viena Ukmergės vardo kilmės galimybė

Aurimas Markevičius

Anotacija


Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į XVII amžiaus Ukmergės teismo lietuviškoje priesaikoje pavartotą šio miesto vardo formą Wilkamirgies. Tai gali būti autentiškas Ukmergės miesto vardas, nes labai daug istoriniuose šaltiniuose minimų jo pavadinimų antrojoje šaknyje taip pat turi balsį i. Nagrinėjami įvairūs šio miesto vardo variantai ir jų kilmė.

DOI: 10.15388/baltistica.47.1.2093

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.