К вопросу о связи вопросительных и условных конструкций в древнелитовском языке

Vincentas Drotvinas

Anotacija


DĖL KLAUSIAMŲJŲ IR SĄLYGOS KONSTRUKCIJŲ RYŠIO SENUOSIUOSE LIETUVIŲ RAŠTUOSE

Reziumė

Senųjų lietuvių kalbos raštų faktai rodo, kad postpozicinė dalelytė gu, be klausiamosios ar skiriamosios reikšmės, kartais atlieka sąlygos jungtuko funkciją (norigu jei nori).

Taip pat ir sąlygos jungtukas jei gali būti vartojamas skiriamąja arba klausiamąja reikšmėmis (jei — argu, ar). Minimą jungtuko jei reikšmę rodo ir kai kurie lietuvių kalbos tarmių faktai.

DOI: 10.15388/baltistica.3.1.1660

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.