Zur Thematisierung bei alit. deme (dedame)

Alfred Bammesberger

Anotacija


DĖL S. LIE. DEME (→ DEDAME) TEMATIZACIJOS

Reziumė

Senuosiuose lietuvių kalbos paminkluose randama atematinė paradigma demi, desi ir t. t. yra paveldėta iš indoeuropiečių *dhe-dhǝ- >baltų ded-. Dėl fonologinių priežasčių -d- išnyko prieš priebalsį. Kamieno *ded- (dedu, dedi ir t. t.) tematizacija buvo įmanoma tik tuo atveju, jeigu esamojo laiko paradigma turėjo formas, kuriose buvo išlaikyta -d-. Vienintelė forma, turinti šį kamie­ną iš indoeuropiečių laikų, yra veikiamasis dalyvis. Indoeuropiečių *dhe-dhǝ-ont- reguliariai vir­to baltų dedant-. Tematinė fleksija ded-a pasidaryta analogiškai pagal šio dalyvio kamieną.

DOI: 10.15388/baltistica.19.2.1596

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.