Lie. dial. paskandà ‘pragaras’, svečià ‘viešnia’, vókis ‘vokietis’, tibùliai ‘svogūnai’

Zigmas Zinkevičius

Anotacija


-

DOI: 10.15388/baltistica.45.2.1516

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.