Suffix transfer in Baltic

Daniel Petit

Anotacija


PRIESAGOS PERKĖLIMAS BALTŲ KALBOSE

Santrauka

Straipsnyje aptariami kai kurie priesagos perkėlimo atvejai baltų kalbose. Priesagos perkėlimu vadinamas morfologinis procesas, kurio metu nauja leksema, vykstant leksinei inovacijai, perima pakeičiamo senesnio žodžio priesagą. Taip galima paaiškinti kai kuriuos iki šiol nesuprastus sufiksacijos atvejus. Ypač daug dėmesio kreipiama į lie. ruduõ, svíestas ir la. brĩvs etimologiją.


DOI: 10.15388/baltistica.45.2.1504

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.