Lithuanian bužỹs ‘insect, cockchafer, beetle, louse’ and related problems

Krzysztof Tomasz Witczak

Anotacija


LIETUVIŲ bužỹs ‘VABZDYS, VABALAS’ IR SUSIJUSIOS PROBLEMOS

Santrauka

Straipsnyje keliama mintis, kad lie. bužỹs ‘vabzdys, vabalas, utėlė’ ir la. buzis ‘utėlė’ (abu iš rytų bl. *buži̯as m.), taip pat la. bū̆za ‘utėlė’, yra buvę vediniai iš ide. žodžio, reiškusio ‘ožka’ (ide. *bhug̑os m. ‘ožys’, *bhug̑ā f. ‘ožka’), plg. arm. buc ‘ėriukas; ožiukas’, Av. būza- m. ‘ožys’, n. persų buz ‘ožys, ožka’ ir t. t. Tokia pati semantinė raida paliudy­ta ir kitose ide. kalbose, plg. arm. bcic ‘utėlė’ : buc ‘ėriukas; ožiukas’; jazgulamų vazák ‘smulkus juodas šokinėjantis vabzdys’ : vaz f. ‘ožys, ožka’; šugnų vazič f. ‘žiogas’ : vaz m. ‘ožys’, vāz f. ‘ožka’. Suponuojami pakitimai gali būti rekonstruojami taip: ‘ožys, ožka’ (ankst. ide.) > ‘šokinėjantis ožiukas’ (ide.) > ‘šokinėjantis vabzdys’ (vėlyvas ide. ar poide. procesas, paliudytas iranėnų, armėnų, rytų baltų kalbose) > ‘utėlė’ (arm., rytų bl.) > ‘bet koks vabzdys’ (tik lie.).


DOI: 10.15388/baltistica.46.1.1491

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.