Прусское табу: mosuco E 662 ‘ласка’ как деминутив от moazo E178 ‘тетя’

Анатолий Павлович Непокупный

Anotacija


PRŪSŲ KALBOS TABU: mosuco E 622 ‘ŽEBENKŠTIS’ – moazo E 178 ‘TETA’ DEMINUTYVAS

Santrauka

Nuo 1870 m. iki šių dienų prūsų etimologijoje paplitęs požiūris žebenkšties (Mustela nivalis L.) pavadinimą sieti su lie. mažiukas. Šiame straipsnyje įrodinėjama, kad šio plėšraus žvėrelio vardas atsi­rado dėl tabu iš giminystės termino pr. moazo ‘teta’ deminutyvinės formos. Tikslios semantinės-darybinės paralelės ta pačia funkcija žinomos vokiečių (Mühmlein) ir bulgarų (лекичка) kalbose.

DOI: 10.15388/baltistica.37.1.1416

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.