The history of Lithuanian delčià ‘waning moon’ and several related morphological problems

Aurelijus Vijūnas

Anotacija


LIE. delčià ISTORIJA IR KELETAS SUSIJUSIŲ MORFOLOGINIŲ PROBLEMŲ

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama žodžio delčia ir įvairių jo variantų (deltis, diltis, delčius etc.) kilmė ir daryba. Bendrinės kalbos forma delčia veikiausiai yra išvestinė iš ankstesnių lyčių, kadangi archajiški lietuvių kalbos daiktavardžiai su galūne -čia paprastai yra išvesti iš nekaitomų kalbos dalių, pvz. svečias (< *se + -to-), apačia (< *h2epo + -to-) etc. Senesnės žodžio delčia formos galėjo būti diltis ir deltis, o lytis delčia veikiausiai išsirutuliojo paradigminio skilimo principu, moteriškosios giminės daiktavardžio deltis naudininkui įgijus analoginę formą delčiai (vietoje istorinio *deltie).


DOI: 10.15388/baltistica.46.2.1382

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.