Indo-European *sk̑ in Balto–Slavic

Miguel Villanueva Svensson

Anotacija


INDOEUROPIEČIŲ *sk̑ BALTŲ-SLAVŲ KALBOSE

Santrauka

Iš ide. *sk̑ dėsningai atsirado bl.-sl. *sk (lie. sk, sl. *sk). Pavyzdžiai, kurie galėtų rodyti kitokius rezultatus (ide. *sk̑ > 1. lie. š, sl. s; 2. lie. šk, sl. sk; 3. bl.(-sl.) st), yra etimologiškai abejotini arba gali būti aiškinami kitaip. Ide. *sk̑ ir *sk neutralizacija bl.-sl. prokalbėje turbūt yra bendra izoglosa su indų-iranėnų kalbomis. Ši fonologinė taisyklė turėjo gyvuoti tose kalbose pakankamai ilgai.

DOI: 10.15388/baltistica.44.1.1287

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.