Winter’s law and etymologies, with special reference to Lithuanian

Steven Young

Anotacija


WINTERIO DĖSNIS IR ETIMOLOGIJOS, YPAČ ATSIŽVELGIANT Į LIETUVIŲ KALBĄ
Santrauka
Straipsnyje, palaikančiame Winterio dėsnio svarbą baltų ir slavų kalbų etimologijoms, aptariama grupelė lietuvių kalbos comparanda, aptiktų Mallory’o ir Adamso veikale Encyclopedia of Indo-European culture, ir pateikiama alternatyvių etimologijų, paremtų šio dėsnio taikymu. Be to, pabrėžiamas produktyvios baltų darybinės apofonijos vaidmuo aiškinant akivaizdžias Winterio dėsnio išimtis, tokias kaip lie. ligà.


DOI: 10.15388/baltistica.43.2.1234

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.