Balto-Slavic phonological developments

Frederik Kortlandt

Anotacija


BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ FONOLOGIJOS RAIDA

Santrauka

Ranko Matasovićius neseniai pasiūlė baltų ir slavų kalbų garsinių pakitimų santykinę chronologiją (2005), kuri iš dalies sutampa su manąja. Todėl suprantamas noras aptarti abiejų požiūrių skirtumus. Darau išvadą, kad Matasovićiaus svarstymai neduoda pagrindo keisti mano nuomonę dėl kurio nors diskutuojamo pakitimo.

DOI: 10.15388/baltistica.43.1.1206

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.