Slavic *gъ̑rdъ : Lith. (pa)gìrtas

Steven Young

Anotacija


SLAVŲ *gъ̑rdъ : LIE. (pa)gìrtas

Santrauka

Sl. *gъ̑rdъ gali būti aiškinamas kaip priesagos -d- vedinys iš šaknies, baltų kalbose reiškiančios ‘girti’ (lie. gìrti, la. dzir̃t, pr. girtwei).

DOI: 10.15388/baltistica.41.3.1147

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.