Balto-Slavic accentual mobility

Frederik Kortlandt

Anotacija


BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ KIRČIO MOBILUMAS

Santrauka

Thomas Olanderis nesutinka su tais mano postuluojamais baltų ir slavų kalbų akcentiniais kitimais, kurie priklauso ne tik nuo fonetinių sąlygų, bet ir paradigmos, apimančios paveiktąsias formas, savybių. Jis formuluoja mano vėlyvąjį baltų ir slavų kirčio atitraukimą taip, kad šis apimtų baritonezę, dùkterį tipo žodžių kirčio atitraukimą aiškina analogija, o oksitonezę tapatina su Saussure’o dėsniu lietuvių kalboje ir Dybo dėsniu slavų kalbose. Darytina išvada, kad Olanderio aiškinimas nėra pavykęs.


DOI: 10.15388/baltistica.41.3.1146

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.