Il destino dei "suffissi" in nasale indoeuropei nelle lingue baltiche (con particolare riferimento al lituano)

Guido Michelini

Anotacija


INDOEUROPIEČIŲ NAZALINIŲ ,,SUFIKSŲ" LIKIMAS BALTŲ KALBOSE (ATSIŽVELGIANT YPAČ Į LIETUVIŲ KALBĄ)

Reziumė

Remiantis lingvistinės tipologijos principais, nagrinėjama indoeuropiečių veiksmažodžių su -n- infiksu resp. sufiksu pirminės semantinės vertės problema ir atitinkamai bandoma aiškinti ypatingą šių faktų evoliuciją baltų kalbose.

DOI: 10.15388/baltistica.13.2.1134

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.