Тематические особенности балтизмов в славянских языках

Jūratė Sofija Laučiūtė

Anotacija


TEMATINĖS BALTIZMŲ YPATYBĖS SLAVŲ KALBOSE

Reziumė

Šiame straipsnyje aptariamos baltiškų skolinių slavų kalbose tematinės ypatybės ir aiškinamos priežastys, lėmusios šių ypatybių formavimąsi. Priešingai tradicinei nuomonei, universalia (ir beveik vienintele) priežastimi laikančiai nevienodą santykiaujančių tautų kultūrinį lygį, nurodomos kelios kitos priežastys, paveikusios baltizmų slavų kalbose tematiką:

a) politinės, socialinės ir ekonominės baltų ir slavų tautų gyvenimo sąlygos;

b) keliai, kuriais plito baltų kalbų įtaka slavų kalboms;

c) skolinių vartojimo sfera;

d) baltų ir slavų tautų geografinis išsidėstymas.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad slavų kalbos skolinosi žodžius, atspindinčius beveik vien tik baltišką kultūrą: didžioji baltizmų dalis — grynai baltiški žodžiai, o j baltus per germanų ar slavų kalbas pateko daug sąvokų, atspindinčių romaniškosios arba arabiškosios kultūros elementus.

DOI: 10.15388/baltistica.11.2.1084

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.