Išorės ekspertai

 1. Vytautas Ambrazas (2)
 2. Rytis Ambrazevičius (1)
 3. Rima Bakšienė (8)
 4. Ingrida Balčiūnienė (3)
 5. Laimute Balode (8)
 6. Laimutis Bilkis (2)
 7. Václav Blažek (5)
 8. Grasilda Blažienė (9)
 9. Grzegorz Dogil (1)
 10. Jolanta Gelumbeckaitė (2)
 11. Juris Grigorjevs (2)
 12. Aloyzas Gudavičius (4)
 13. Laima Kalėdienė (2)
 14. Andra Kalnača (1)
 15. Mate Kapović (3)
 16. Rūta Kazlauskaitė (5)
 17. Asta Kazlauskienė (8)
 18. Dalia Kiseliūnaitė (2)
 19. Igors Koškins (1)
 20. Asta Leskauskaitė (2)
 21. Dace Markus (1)
 22. Nicole Nau (1)
 23. Thomas Olander (3)
 24. Mikhail Oslon (2)
 25. Dalia Pakalniškienė (1)
 26. Jurgis Pakerys (7)
 27. Tijmen Pronk (3)
 28. Alma Ragauskaitė (2)
 29. Meilutė Ramonienė (1)
 30. Gailius Raškinis (1)
 31. Inesa Šeškauskienė (3)
 32. Daiva Sinkevičiūtė (7)
 33. Evaldas Švageris (1)
 34. Sergejus Temčinas (1)
 35. Jolita Urbanavičienė (1)
 36. Mikas Vaicekauskas (2)
 37. Ann Veismann (1)
 38. Regina Venckutė (1)
 39. Marija Zavjalova (2)
 40. Zigmas Zinkevičius (5)
 41. Vilma Zubaitienė (1)


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045