Išorės ekspertai

 1. Vytautas Ambrazas (2)
 2. Rytis Ambrazevičius (1)
 3. Rima Bakšienė (9)
 4. Ingrida Balčiūnienė (3)
 5. Laimute Balode (11)
 6. Laimutis Bilkis (3)
 7. Václav Blažek (5)
 8. Grasilda Blažienė (10)
 9. Grzegorz Dogil (1)
 10. Jolanta Gelumbeckaitė (2)
 11. Juris Grigorjevs (2)
 12. Aloyzas Gudavičius (4)
 13. Ilga Jansone (1)
 14. Dalius Jarmalavičius (1)
 15. Laima Kalėdienė (2)
 16. Andra Kalnača (1)
 17. Mate Kapović (3)
 18. Rūta Kazlauskaitė (5)
 19. Asta Kazlauskienė (8)
 20. Dalia Kiseliūnaitė (2)
 21. Igors Koškins (1)
 22. Ilja Lemeškin (1)
 23. Asta Leskauskaitė (2)
 24. Liina Lindström (1)
 25. Dace Markus (1)
 26. Rolandas Mikulskas (1)
 27. Nicole Nau (2)
 28. Thomas Olander (4)
 29. Mikhail Oslon (2)
 30. Dalia Pakalniškienė (1)
 31. Jurgis Pakerys (8)
 32. Tijmen Pronk (3)
 33. Vilija Ragaišienė (1)
 34. Alma Ragauskaitė (2)
 35. Meilutė Ramonienė (1)
 36. Gailius Raškinis (1)
 37. Christiane Schiller (1)
 38. Inesa Šeškauskienė (3)
 39. Daiva Sinkevičiūtė (8)
 40. Mindaugas Šinkūnas (1)
 41. Evaldas Švageris (1)
 42. Sergejus Temčinas (1)
 43. Jolita Urbanavičienė (2)
 44. Mikas Vaicekauskas (2)
 45. Ann Veismann (2)
 46. Regina Venckutė (1)
 47. Bernhard Wälchli (1)
 48. Marija Zavjalova (2)
 49. Zigmas Zinkevičius (5)
 50. Vilma Zubaitienė (1)


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045